Om oss

Vad vi gör

IntraKeys huvudverksamhet är att leverera lösningar inom dokumentproduktion och utbildning. Vi erbjuder kompetens, engagemang och ett långsiktigt samarbete.

Med Office Key erbjuder vi en komplett lösning för effektiv och enkel produktion av enhetliga dokument. Vi tar även fram mallar eller specialrutiner, t.ex. en rapportmall i Word eller företagsanpassad diagramfunktion i Excel.

Inom Learning Key skapar vi enkla och pedagogiska kortfilmer för internutbildning. Vi kan erbjuda både färdiga paket men producerar också skräddarsydda filmer för företagens egna system och miljö.

Vi är specialister på Office-paketet och de flesta av oss har en bakgrund inom datautbildning. Därför är det naturligt att vi även utbildar, skriver dokumentation och ger support.

IntraKey strävar efter att ligga i utvecklingens framkant när det gäller dokumentproduktion och koppling till dokumenthantering. Vi satsar mycket på Microsoft Office men har även kompetens inom många andra program för ordbehandling samt bild- och videoredigering och kommunicerar gärna i det format som passar beställaren bäst.

 

Vilka vi är

IntraKey är ett nätverk där vi jobbar med olika roller – säljare, projektledare, producenter, formgivare och utvecklare. Många av oss har jobbat ihop sedan 1993.
Vi är stolta över våra långa relationer, både med varandra och med våra kunder.

Våra styrkor är både mjuka och hårda:

 • Vi har utvecklat en projektmetodik och är duktiga på att driva projekt och hålla tidsplaner.
 • Vi har känsla för användaren och en pedagogisk utbildningsmetodik.
 • Vi har kunskap om form och typografi, förstår grafiska profiler och vet vad som är tekniskt möjligt och vad som är praktiskt.

Vi har teknisk kompetens inom Windows, Office, Intranät, SharePoint, typsnitt, bildbehandling och bildformat samt inom installationer, distribution och inställningar i Active Directory.

Referenser

Många välkända företag, organisationer och kommuner har satsat på Office Key, t.ex. Sveriges allmännytta, KPA, Riksbyggen, fackförbund och förvaltningar inom kommun och regioner.

Flera har använt sitt system i många år och i flera Office-versioner. Hos dessa företag bildar Office Key en portal till Office-paketet med egna knappar, menyer, dialogrutor, mallar, kopplingar och integrationer.

Våra kunder har hög IT-mognad och vill nå marknaden med ett enhetligt ansikte utåt. Samtidigt vill de arbeta enkelt och effektivt.

Det är företag som producerar många dokument och som i många fall har dokument som sin slutprodukt. Där dokumentproduktionen är en strategiskt viktig verksamhet är det värdefullt med en engagerad och långsiktig partner i teknikens framkant.

IntraKey som arbetsgivare

IntraKey är ett litet familjeföretag med betoning på en personlig och varm relation på kontoret. Här arbetar du tillsammans i en grupp med 3-5 andra medarbetare. Vi erbjuder stor variation i arbetsuppgifterna med möjlighet att utforma sin egen arbetssituation.

Lediga tjänster

Om vi har specifika tjänster utannonserade visas de nedan. Även om vi inte har någon tjänst för tillfället tar vi gärna emot intresseanmälningar och besvarar dessa i mån av tid.

Intresseanmälan skickas till info@intrakey.se , gärna med CV och personligt brev.

Miljöpolicy

Både i Sverige och internationellt går trenden mot att både företag, kommuner, organisationer och privatpersoner blir alltmer miljömedvetna. Genom ett långsiktigt och väl underbyggt miljöarbete, efterlevnad av lagar och förordningar inom miljöområdet samt en noga genomarbetad miljöpolicy, bidrar IntraKey till en förbättrad global och lokal miljö.

Aktivt miljöarbete

Vi betraktar aktivt miljöarbete som en merit både i vårt eget företag, hos våra affärskontakter och hos våra samarbetspartners. Miljöarbetet skall integreras i verksamheten och stödja IntraKeys mål med nöjda kunder och engagerade medarbetare. Vi anser att det är allas vårt ansvar att ta väl hand om de resurser jorden ger oss. Ett aktivt miljötänkande hos var och en skapar en bättre värld, där vi på ett förnuftigt sätt förvaltar de resurser som finns till vårt förfogande. Miljöarbetet inriktas mot ständig förbättring och bygger på allas delaktighet. IntraKey har en miljöansvarig som tillser att företagets miljöpolicy och handlingsprogram efterlevs.

Ökad kunskap

Inom IntraKey har vi utarbetat rutiner, mål och handlingsprogram för miljöarbetet. Vi ger våra medarbetare en grundläggande miljöinformation. För att öka kunskapen om miljöfrågor uppmuntrar vi vår personal att utbilda sig inom miljöområdet. Detta för att vi ska kunna uppnå hög miljömedvetenhet i företaget. Syftet är att sprida kunskap om effektiva metoder och hjälpmedel samt att stimulera till förbättringar. Vår ambition är att kontinuerligt fortsätta att förbättra vårt miljöarbete.

Sund arbetsmiljö

Att rekrytera och behålla kvalificerad personal är en viktig strategisk fråga. Sverige är i många avseenden ett föregångsland vad gäller att utforma såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö leder till effektivare arbetsplatser, friskare och produktivare personal samt ökad konkurrenskraft. Inom IntraKey strävar vi efter att skapa en människovänlig arbetsmiljö där alla trivs och är tillfreds med sina arbetsuppgifter.

Handlingsprogram för IntraKeys miljöarbete

 • Välj det mest miljövänliga transportmedlet vid kundbesök o dyl. Tåg, tunnelbana, buss, cykel eller MC/moped i första hand. SJ tillhandahåller information för företagskunder om jämförande energiförbrukning för olika transportmedel.
 • Köp skrivare och datorer med miljömärkning.
 • Kontrollera träslag vid inköp av nya möbler.
 • Minska miljöpåverkan i sitt val av livsmedel.
 • Använd tygkassar i stället för engångsplastkassar.
 • Använd lågenergilampor i inom- och utomhusbelysning. Vid byte av lampor/lysrör, lägg den uttjänta lampan/lysröret i avsedd avfallsbox.
 • Se till att alla lampor är släckta, och att värmen på kontor, konferensrum och övriga utrymmen sänks, när vi lämnar arbetsplatsen.
 • Sortera olika sorters avfall i förmärkta kartonger och boxar. Lämna in avfallet på avfallsanläggning minst en gång per månad.
 • Lägg biologiskt avfall i hinkar som töms på kompostanläggning. Efter nedbrytning används komposten som jordförbättringsmedel i blomkrukor som förgyller vår arbetsmiljö.
 • Vid internkonferenser redovisar miljöansvarig hur miljöarbetet fortskrider och gör en uppföljning av miljöarbetet. Miljöansvarig ser också till att ny information inom miljöområdet sprids till medarbetarna.

Vid IntraKeys årliga kickoff görs en miljöundersökning som underlag för att mäta hur miljöarbetet utvecklas.

Bild på Yvonne i trädgården med boxer-hunden Samba.

 

Mål för IntraKeys miljöarbete

 • Att färdas med det transportmedel som är det mest miljövänliga alternativet.
 • Att för regnskogarnas bevarande omsorgsfullt välja träslag i våra kontorsmöbler.
 • Att sortera avfall; papper, plast, metall, batterier, lysrör m.m.
 • Att minimera användandet av kemikalier (rengöringsmedel m.m.).
 • Att välja det mest miljövänliga alternativet vid val av skrivare.
 • Att lämna tillbaka kassetter med förbrukad toner till leverantören.
 • Att undersöka möjligheten att teckna avtal med leverantör av s.k. grön el.
 • Att ha kompostanläggning för biologiskt avfall.
 • Att se till att våra medarbetare har en väl avvägd fritid i relation till sin arbetstid.
 • Att förebygga och motverka stress och utmattning bland våra medarbetare.