Toppbild på medarbetare

Produkter och tjänster

Komplett mall-lösning med Office Key

Office Key är vår huvudprodukt som vi vidareutvecklat tillsammans med våra kunder i över 20 år. Den är idealisk för allt från små företag till stora internationella organisationer som vill öka produktiviteten och säkra den grafiska profilen.

Office Key finns i flera versioner, med klientinstallation, som en webbtjänst och för projekt.

Läs mer under Office Key.

Automatiska signaturer i Outlook

Vår Outlook-modul säkerställer automatiska och korrekta signaturer i Outlook. Ändringar görs på central nivå och anpassar sig efter användarens roll och grunduppgifter. Outlook-modulen hanterar signaturer på flera språk och möjlighet finns att lägga ut tillfälliga kampanjmeddelanden.

Läs mer under Outlook.

 

Fristående mallar

IntraKey kan producera, eller hjälpa dig att producera, fristående intelligenta mallar efter ditt företags särskilda behov. Vi tar oss an både uppdrag avseende ett fåtal mallar och större uppdrag inklusive kontinuerlig administration.

Läs mer under Mallar.

Utbildning och lathundar

IntraKey har många års erfarenhet inom utbildning och utbildnings-material. Under affärsområdet Learning Key erbjuder vi utbildning i form av seminarier, lärarledda utbildningar och kortfilmer.

Vi producerar även lathundar både fristående och som ett komplement till en utbildning.

Läs mer under Learning Key.

Office Key

Office Key Logo

Mallsystemet Office Key för företag och organisationer som vill producera dokument effektivt efter den grafiska profilen.

Office Key Online

Office Key Online Logo

Office Key Online kan startas direkt från biblioteket i SharePoint eller Office 365. Ordning och reda utan klientinstallation.

Learning Key

Learning Key Logo

Vi erbjuder populära lathundar, enkla och lättillgängliga kortfilmer, seminarier och lärarledda utbildningar.

Verksamhetsutveckling

Vi kan bistå företag och organisationer i projekt med verksamhetsutvecklingsfokus. Vi åtar oss två olika typer av verksamhetsutvecklingsuppdrag:

  1. Uppdrag med anknytning till IntraKeys övriga tjänster; det kan ex. handla om hur förbättra ärendehantering och kunskapsåtervinning med hjälp av Office Key, där man utnyttjar möjligheten med förenklad och kvalitetssäkrade metadata som finns inbyggd i produkten. I ett typiskt projekt inleder vi med en potential-analys för att fastställa vilka nytta ett förändrat arbetssätt och utökat användande av Office Key skulle medföra. I nästa fas planeras och resurssätts projektet. Därefter implementeras förändringen och nyttan med projektet utvärderas.
  2. Vi har också bland våra medarbetare en lång erfarenhet av verksamhetsutvecklingsprojekt frikopplade från förtagets övriga produkter och tjänster. Vi kan åta oss projekt- och programledarroller för organisationsutveckling, förbättrad styrning och riskhantering för företag och organisationer. Vi har särskild kompetens inom offentlig sektor och finans.

Kontakta rolf@intrakey.se för att diskutera ett förslag som passar er.

IntraKey AB • Box 618 • 184 27 Åkersberga • Tfn 08-626 97 10 • E-post info@intrakey.se • Besöksadress Tegnérgatan 35, Stockholm