Toppbild på medarbetare

Referenser

Office Key ®

Många välkända företag, organisationer och kommuner har satsat på Office Key, t.ex. NCC, Pensionsmyndigheten, Citytunneln, Trafikverket, KPA, Trafikkontoret, Exploateringskontoret och Fastighetskontoret inom Stockholms stad.

Flera har använt sitt system i många år och i flera Office-versioner. Hos dessa företag bildar Office Key en portal till Office-paketet med egna knappar, menyer, dialogrutor, mallar, kopplingar och integrationer.

Våra kunder har hög IT-mognad och vill nå marknaden med ett enhetligt ansikte utåt. Samtidigt vill de arbeta enkelt och effektivt.

Det är företag som producerar många dokument och som i många fall har dokument som sin slutprodukt. Där dokumentproduktionen är en strategiskt viktig verksamhet är det värdefullt med en engagerad och långsiktig partner i teknikens framkant.

 

Mallar

Aktuellt är mallar för NCC. IntraKey samarbetar också med reklambyråer för att skapa mallar åt deras kunder.

Utbildning

IntraKey har genomfört flera utbildningar för fackförbund inom Fasab.

Utbildningsfilmer

IntraKey levererar utbildningsfilmer kring Office till SiS. Aktuellt är utbildningsfilmer i PowerPoint för Riksbyggen.

Handböcker

IntraKey har tillsammans med Informator och Dominoförvaltningen inom SLL tagit fram ett koncept för Snabbguider som alla användare fått, bl.a. ”Du har e-post” - snabbguider för e-post i Notes och DWA.

En av fördelarna med att ha mallarna i Office Key är den enkla administrationen, säger Byggnads systemförvaltare Carina Carlsson.
I de senast införda förändringarna i Pensionsmyndighetens Office Key har vi infört instruktioner i dokumenten. Mallar som är specifika för olika arbetsområden är kopplade till samma grundmall. Vi har även nya metoder för att skapa och underhålla mallar, säger Anna Edellönn på Pensionsmyndigheten.

IntraKey AB • Box 618 • 184 27 Åkersberga • Tfn 08-626 97 10 • E-post info@intrakey.se • Besöksadress Tegnérgatan 35, Stockholm