Toppbild på medarbetare

Miljöpolicy

Både i Sverige och internationellt går trenden mot att både företag, kommuner, organisationer och privatpersoner blir alltmer miljömedvetna. Genom ett långsiktigt och väl underbyggt miljöarbete, efterlevnad av lagar och förordningar inom miljöområdet samt en noga genomarbetad miljöpolicy, bidrar IntraKey till en förbättrad global och lokal miljö.

Aktivt miljöarbete

Vi betraktar aktivt miljöarbete som en merit både i vårt eget företag, hos våra affärskontakter och hos våra samarbetspartners. Miljöarbetet skall integreras i verksamheten och stödja IntraKeys mål med nöjda kunder och engagerade medarbetare. Vi anser att det är allas vårt ansvar att ta väl hand om de resurser jorden ger oss. Ett aktivt miljötänkande hos var och en skapar en bättre värld, där vi på ett förnuftigt sätt förvaltar de resurser som finns till vårt förfogande. Miljöarbetet inriktas mot ständig förbättring och bygger på allas delaktighet. IntraKey har en miljöansvarig som tillser att företagets miljöpolicy och handlingsprogram efterlevs.

Ökad kunskap

Inom IntraKey har vi utarbetat rutiner, mål och handlingsprogram för miljöarbetet. Vi ger våra medarbetare en grundläggande miljöinformation. För att öka kunskapen om miljöfrågor uppmuntrar vi vår personal att utbilda sig inom miljöområdet. Detta för att vi ska kunna uppnå hög miljömedvetenhet i företaget. Syftet är att sprida kunskap om effektiva metoder och hjälpmedel samt att stimulera till förbättringar. Vår ambition är att kontinuerligt fortsätta att förbättra vårt miljöarbete.

Sund arbetsmiljö

Att rekrytera och behålla kvalificerad personal är en viktig strategisk fråga. Sverige är i många avseenden ett föregångsland vad gäller att utforma såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö leder till effektivare arbetsplatser, friskare och produktivare personal samt ökad konkurrenskraft. Inom IntraKey strävar vi efter att skapa en människovänlig arbetsmiljö där alla trivs och är tillfreds med sina arbetsuppgifter.

Handlingsprogram för IntraKeys miljöarbete

 • Välj det mest miljövänliga transportmedlet vid kundbesök o dyl. Tåg, tunnelbana, buss, cykel eller MC/moped i första hand. SJ tillhandahåller information för företagskunder om jämförande energiförbrukning för olika transportmedel.
 • Köp skrivare och datorer med miljömärkning.
 • Kontrollera träslag vid inköp av nya möbler.
 • Köp kravmärkta livsmedel.
 • Använd tygkassar i stället för engångsplastkassar.
 • Använd lågenergilampor i inom- och utomhusbelysning. Vid byte av lampor/lysrör, lägg den uttjänta lampan/lysröret i avsedd avfallsbox.
 • Se till att alla lampor är släckta, och att värmen på kontor, konferensrum och övriga utrymmen sänks, när vi lämnar arbetsplatsen.
 • Sortera olika sorters avfall i förmärkta kartonger och boxar. Lämna in avfallet på avfallsanläggning minst en gång per månad.
 • Lägg biologiskt avfall i hinkar som töms på kompostanläggning. Efter nedbrytning används komposten som jordförbättringsmedel i blomkrukor som förgyller vår arbetsmiljö.
 • Vid internkonferenser redovisar miljöansvarig hur miljöarbetet fortskrider och gör en uppföljning av miljöarbetet. Miljöansvarig ser också till att ny information inom miljöområdet sprids till medarbetarna.

På IntraKeys intranät finns en speciell sida med miljöpolicyn, mål och handlingsprogram.

Vid IntraKeys årliga kickoff görs en miljöundersökning som underlag för att mäta hur miljöarbetet utvecklas.

Yvonne

Mål för IntraKeys miljöarbete

 • Att färdas med det transportmedel som är det mest miljövänliga alternativet.
 • Att för regnskogarnas bevarande omsorgsfullt välja träslag i våra kontorsmöbler.
 • Att sortera avfall; papper, plast, metall, batterier, lysrör m.m.
 • Att minimera användandet av kemikalier (rengöringsmedel m.m.).
 • Att välja det mest miljövänliga alternativet vid val av skrivare.
 • Att lämna tillbaka kassetter med förbrukad toner till leverantören.
 • Att undersöka möjligheten att teckna avtal med leverantör av s.k. grön el.
 • Att ha kompostanläggning för biologiskt avfall.
 • Att se till att våra medarbetare har en väl avvägd fritid i relation till sin arbetstid.
 • Att förebygga och motverka stress och utmattning bland våra medarbetare.

IntraKey AB • Box 618 • 184 27 Åkersberga • Tfn 08-626 97 10 • E-post info@intrakey.se • Besöksadress Tegnérgatan 35, Stockholm