Toppbild på medarbetare

Mallar med intelligens

IntraKey skapar smarta mallar inom alla Office-program och i Adobe Acrobat. Mallarna innehåller format, rutiner och bilder så att användare enkelt och effektivt ska kunna producera sina dokument.

Kom igång med mallar

IntraKey kan hjälpa er att komma igång med mallar i företaget. När vi tar fram mallar från grunden börjar vi oftast med brevmallen. IntraKey har stor erfarenhet efter att ha gjort ett hundratal brevmallar genom åren och kan ge förslag baserad på den grafiska profilen med korrekta marginaler, format och logotyp.

Ofta behövs en flexibilitet i utformningen, t.ex. ska brevet fungera på olika sätt beroende på vilken avdelning som använder det. Det kan exempelvis finnas flera logotyper i företaget. IntraKey skapar rutiner så att samma mall kan fungera på flera sätt.

När brevmallen finns på plats utgår vi från denna för att bygga upp företagets mallbibliotek. Vi kan även erbjuda hjälp med den fortsatta administrationen av mallar på företaget.

 

Mallar med format, innehåll och rutiner

När det gäller komplexa mallar, t.ex. rapporter, så inleder vi med en liten förstudie där vi samlar in redan skrivna rapporter och intervjuar skribenter.

En bra mall ska innehålla alla format som behövs – ett antal rubriknivåer, punktlistor, nivåer för innehållsförteckning, tabellformat, bildtexter osv.

Vi identifierar vilka olika typer av innehåll som ska ingå, t.ex. titelsida, innehållsförteckning, förord, sammanfattning, inlaga, bilagor, referenser. Användaren kan få möjligheten att inledningsvis välja vad som ska ingå i sin rapport.

Specialrutiner

Mallar innehåller ofta dialogrutor där val kan göras och information kan matas in. En mall kan också innehålla specialrutiner som nås via nya knappar och menyval, t.ex. för att infoga information och bilder.

Mallar i Office Key

Till Office Key medföljer verktyg för systemadministratören för att kunna vidareutveckla och bygga ut med nya mallar. Med verktygen går det att skapa mallar med intelligens utan att kunna programmera.

Integration

IntraKey kan integrera med andra system för att hämta in information till dokumenten. Underlätta för medarbetarna genom att integrera med ert CRM-system för att enkelt infoga kundinformation såsom adress i dokumentet.

IntraKey AB • Box 618 • 184 27 Åkersberga • Tfn 08-626 97 10 • E-post info@intrakey.se • Besöksadress Tegnérgatan 35, Stockholm