Toppbild på medarbetare

Utbildning

Utbildning är en naturlig del i relationen med våra kunder. Vi utbildar både i samband med implementationen av våra produkter och som fristående uppdrag.

När vi utbildar i Office Key® eller i nya mallar är det ofta lämpligt att samtidigt utbilda i programmen för mallarna. Och när nya programversioner ska införas behövs ofta utbildning.

Kortfilmer

IntraKey har ett nytt utbildningskoncept med anpassade online-utbildningar för våra kunder. Se mer under Kortfilmer.

Nya versioner av Office och Windows

Tempot att införa nya versioner av Office och Windows är ofta högt och en introduktion i nyheterna ger användarna en bra övergång till det nya.

Skräddarsydd utbildning

Om en grupp handläggare t.ex. behöver specialutbildning i Excel tycker vi att det är en spännande uppgift. Vi gör en liten förstudie, samlar in material och skräddarsyr en kurs, skriver lathund och ger support efter kursen.

Lena Helena

IntraKey AB • Box 618 • 184 27 Åkersberga • Tfn 08-626 97 10 • E-post info@intrakey.se • Besöksadress Tegnérgatan 35, Stockholm