Toppbild på medarbetare

Lathundar

IntraKey skriver lathundar och handböcker som ingår i lösningar och som används i utbildning. Vi skriver också lathundar för skräddarsydda utbildningar i Office-programmen och för delar som känns svåra i programmen, t.ex. en lathund över kopplad utskrift i Word.

Företagsanpassade handböcker

IntraKey skriver företagsanpassade handböcker efter kundens behov. Handböckerna kan skrivas både för relevanta områden inom standardsystem, som Microsoft Office eller Lotus Notes, och för specialanpassade eller egenutvecklade system.

Våra kunder uppskattar lathundar på 1-2 sidor. Klicka på bilden till höger för att visa vår egna lathund för Office Keys menyflik i Word.

Lathund

IntraKey AB • Box 618 • 184 27 Åkersberga • Tfn 08-626 97 10 • E-post info@intrakey.se • Besöksadress Tegnérgatan 35, Stockholm